First POLE Flyball Cup 2016 a nový český rekord!

Na tento maďarský turnaj vyrazilo kompletní družstvo Hop Trop PRAGUE a ještě smíšené družstvo Hop Trop MIX.

Hop Trop MIX vyběhali 2. místo v 2. divizi a Hop Trop PRAGUE 3. místo v 1. divizi.

Hop Trop PRAGUE na tomto turnaji zaběhli nový český rekord 16,29 s!!!