Členská schůze Flyball Hop Trop a schůze Flyball klubu ČR 2016

26.11.2016 se konala členská schůze Flyball Hop Trop, pojedli jsme donesené občerstvení, poděkovali jsme si opět za minulý rok a projednali plány na další rok. Přečíst si můžete:

27.11.2016 se konala schůze Flyball klubu ČR, která byla tentokráte nečekaně dlouhá a témat k diskuzi by bylo asi ještě mnoho.  Naše družstva na této schůzi přebrala ceny za celoroční pohár Purina Proplan Cup. Konkrétně HT Panthers za 2. místo ve 3. divizi, HT Hurricane za 1. místo ve 2. divizi a za celkové vítězství HT Prague, tedy za 1. místo v 1. divizi!